Verna Reusens

Het gelaat toont ons wie we zijn, ons mens-zijn komt naar buiten. In haar werk tast Verna Reusens de innerlijke complexiteit van het menselijke af. Ze steekt haar bewondering voor de kunde van de oude en actuele meesters niet weg. Vooral de film en fotografie van de jaren ’20 en ’30 inspireren haar.

 

Dit vertaalt ze naar een eigen belevingswereld binnen een hedendaagse context. Zo probeert ze een moment vast te leggen waar de tijd geen vat meer op heeft. Een sfeer van verstilling en mysterie die een zweem van melancholie opwekt.

Verna studeerde tekenkunst aan de academie van Antwerpen. Ze specialiseerde zich in portretkunst. Ze ontwikkelde haar eigen figuratieve en lineaire stijl waarbij ze de expressies van het gelaat exploreert en uitdiept. Dit steeds met de nodige knipogen. Zo zoekt ze haar eigen specifieke beeldtaal.

Ze maakt samen met haar man Wouter Tacq ook muurschilderingen.