Steven Antonio Manes

Steven Antonio Manes ( 1993, BE) zijn werk is een constant voortdurende zelfonderzoek. Vorm gevend aan ‘ het vormeloze’, datgene wat niet in vorm te
gieten is. Dit resulteert in abstract-expressionistische tekeningen en sculpturen waarin hij tegelijk de grenzen aftast van deze twee; een sculpturale tekening, tekenen op sculpturen,…


Vanuit een sterke drang om te creëren vertaalt Steven zijn kijk op de wereld en gevoelens in abstracte beeldtaal. Zodoende vertelt hij zijn eigen verhaal over het leven in deze vergankelijke wereld waarin ook ieder van ons zichzelf in kan herkennen. Melancholie, verdriet, frustratie of verloren gevoelens zijn hier enkele voorbeelden van.


Zijn Italiaanse roots spelen geen onbelangrijke rol in zijn oeuvre, Dit is de taal van zijn hart en voor hem nog steeds de beste manier om zichzelf het meest spontaan te uiten. In de kunst kan hij zonder remmingen, puur en volledig 100% zichzelf zijn.