Pieter De Decker

Pieter De Decker, °1982, Zwijndrecht Meester in de beeldende kunsten, St-Lucas Antwerpen, 2008.

Pieter De Decker tracht in zijn werken nieuwe landschappen te (her)scheppen. Vanuit een diepgaande verwondering voor kleine fenomenen in de eigen omgeving experimenteert hij met licht, fotoprints en druktechnieken. Hij zuivert beelden uit van menselijke aspecten, bewerkt ze en vermengt verschillende beeldlagen volgens een eigen techniek. Het resulteert in verschillende soorten werken, waarvan de ‘landscape frames’ bestaan uit meerlagige prints op beide zijden van transparante plexiglas panelen.

 

Afhankelijk van de lichtinval, de stand van de toeschouwer en de weersomstandigheden ontstaat er telkens een andere beeldervaring. Tijdsverloop is daarom een belangrijk element in het werk van Pieter. Als toeschouwer heb je tijd en geduld nodig om het werk te zien veranderen en die tijdsduur houdt een mogelijkheid tot reflectie en contemplatie in. Zo maakte hij verschillende landscape frames voor herdenkingsplaatsen.

 

Ook zijn kleinere werken hebben als basis de vermenging van beeldlagen en licht, zij het als translucent object, als lichtbak of als gedrukte foto. Daarnaast is Pieter ook actief als ontwerper en illustrator, waarbij hij zich richt op kunstintegraties, publicaties en (kinder)theaterprojecten.