Amber Van Ham

Als observator gaat de Antwerpse kunstenares Amber van Ham te werk. Ze zoekt taferelen van haar leven op en scherpt deze herinneringen aan in haar werken. Als een close up, om de momenten te vereeuwigen die haar leven collecteren.

 

Zo vertrekt ze vaak van uit foto's die om een of andere reden mislukt zijn, maar wel een emotionele waarde hebben. De beweging die zich hier in situeert, werkt misschien niet als foto, maar het hiervan voltrekken tot kunstwerk kan zeer interessante beelden opleveren.

 

Door de keuze van potlood en een zware tint van grafiet, maakt dit dat de beelden als duister kunnen ervaren worden. Al zijn ze in se niet verbolgen door deze emotie. Het gaat veeleer over de captatie van de momentopname, die ondanks dat ze realistisch weergeven is, een zekere zweem van wazigheid meedraagt. Dit verwijst eerder naar de herinnering/de moeite die onze hersenen moeten doen, om een moment dat reëel en objectief was, te onthouden. Wat de ervaring compleet subjectief maakt. Het moment wordt overspoelt door de eigen emotie en hierbij de waarde die de eigenaar het moment toekent.

 

Het liefst werkt ze vanuit deze combinatie. Waarin objectieve ervaringen de subjectieve waarde toekenning elkaar ontmoeten. En men bij haar tekeningen een eigen gevoelswaarde kan ervaren. Het dagelijkse leven is Amber's favoriete thema omdat deze in zijn zo gezegde simpliciteit beschikt over een enorme gelaagdheid.